Gemeente Gemeente Zele

Adoptie

Adoptie of aanneming is een juridische maatregel waarbij een band van vader- of moederschap ontstaat door “aanneming” van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant). Er wordt dus een afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap.

De tussenkomst van de dienst Burgerlijke Stand beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de Burgerlijke Stand.

Procedure

Binnenlandse adoptie

Een gewone adoptie van een Belg volgens de Belgische wetgeving. Voor inlichtingen over adopties kan je terecht bij de Centrale Autoriteit van de Vlaamse Gemeenschap.

 

Buitenlandse adoptie

Voor inlichtingen over buitenlandse adoptie kan je terecht bij de dienst Burgerlijke Stand - Geboorten. De regelgeving rond deze materie is namelijk heel specifiek en hangt onder meer af van de nationaliteit van de geadopteerde. Meer info vind je ook bij de Federale Centrale Autoriteit: Dienst Internationale Adopties.

 

Afhandeling

De vrederechter van de woonplaats van de adoptant of een notaris stelt de adoptieakte op. De rechtbank zet die om in een vonnis en bezorgt het aan de Burgerlijke Stand. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand schrijft dit vonnis in, in het geboorteregister of een bijgevoegd register. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP