Gemeente Gemeente Zele

Adoptie

Adoptie of aanneming is een juridische maatregel waarbij een band van vader- of moederschap ontstaat door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant). Er wordt dus een afstammingsband gecreëerd die niet steunt op bloedverwantschap.

De tussenkomst van ons team beperkt zich tot de overschrijving van de beslissing van de rechtbank en de aanpassing van de akten van de burgerlijke stand.

Procedure

Binnenlandse adoptie

Een gewone adoptie van een Belgisch kind volgens de Belgische wetgeving. Voor inlichtingen over adopties kan je terecht bij het Adoptiehuis.

Buitenlandse adoptie

Voor inlichtingen over buitenlandse adoptie kan bij ons terecht. De regelgeving rond deze materie is namelijk heel specifiek en hangt onder meer af van de nationaliteit van de geadopteerde. Meer info vind je ook bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie.

Afhandeling

De vrederechter van de woonplaats van de adoptant of een notaris stelt de adoptieakte op. De rechtbank zet die om in een vonnis en bezorgt het aan de gemeente. Het vonnis wordt ingeschreven in het geboorteregister of een bijgevoegd register. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP