Gemeente Gemeente Zele

Aanvraag indienen

Contacteer de coördinator via het nummer 052 45 68 07 of via dagverzorging@zele.be. Die is elke weekdag in de voormiddag bereikbaar, maar je maakt toch het best een afspraak.

De coördinator maakt samen met jou een opnamedossier op, op basis waarvan een beslissing zal worden genomen. Bij het voorbereidende gesprek wordt onder meer gepeild naar je gezondheidstoestand, zorgbehoefte, medicatiegebruik, ... zodat wij over de nodige informatie beschikken om je goed te kunnen onthalen. 

We noteren ook hoe vaak en op welke dagen je naar het dagverzorgingscentrum zou willen komen.


Om de eerste afspraak vlot te doen verlopen, breng je het best de volgende documenten mee:

  • identiteitskaart
  • kleefvignet van de mutualiteit
  • gegevens van de huisarts, familielid, vertrouwenspersoon, …
  • voorschriften voor dieet, medicatie, …
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP