Gemeente Gemeente Zele

Aanpassingen circulatieplan vanaf maandag 3 april

Gepubliceerd op  ma 27 feb 2023
In de herfst van vorig jaar startte het monitoringcomité met het zoeken naar alternatieven voor delen van het plan die niet het gewenste effect opleverden. Op basis daarvan worden vanaf 3 april een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Als je geen zin hebt om te lezen, vind je hieronder een filmpje waarin alles duidelijk wordt uitgelegd. 

1. Dubbele rijrichting Lange Akker

De testfase startte met de invoering van een enkele rijrichting in de Lange Akker. Op die manier maakte de straat deel uit van een lussensysteem dat meer ruimte voor de fietser moest creëren. Om doorgaand verkeer te weren uit de zorg- en schoolcampus maakten we de Koevliet autoluw. De combinatie van deze maatregelen dwingt echter te veel autoverkeer diep in de kern van de gemeente op weg naar het dagziekenhuis Sint-Blasius en grootwarenhuis Colruyt.

Aanpassing

Om de verhoogde verkeersdruk door omrijgedrag in de Kouterstraat, de Drieputtenstraat en het deel van de Driesstraat tussen de Drieputtenstraat en de Lange Akker te verminderen, wordt er in de Lange Akker weer dubbele rijrichting voorzien. Het blokparkeren in de straat wordt bijgestuurd met het oog op snelheidsremming. De veiligheid op het kruispunt Stokstraat/Driesstraat/Lange Akker wordt een belangrijk aandachtspunt. De ontrading van de Stokstraat als doorgangsweg van Lokeren naar het centrum en de Olmenlaan als doorgangsweg naar Lokeren blijft een uitdaging.

2. Verder ontraden lokaal doorgaand verkeer Elststraat/Raakstraat

In het nieuwe circulatieplan staat het ontraden van lokaal doorgaand verkeer richting de E17 als
belangrijke ambitie centraal. Minder autoverkeer maakt de gemeentekern immers fietsveiliger en leefbaarder. In de praktijk zien we echter dat verkeer dat vroeger over de Markt naar de E17 reed, nu zijn weg zoekt via de Langemuntstraat, Avil Geerincklaan, Elststraat en Raakstraat. Daardoor worden deze straten erg zwaar belast. Ook de situatie in de winkelstraten is nauwelijks veranderd. Deze route naar de E17 is nochtans enkel bedoeld voor mensen die wonen in de Tuinwijk en de centrumstraten voorbij de Langestraat. Voor alle andere Zelenaars zijn er de omleidingswegen via de Gentsesteenweg, de Oude Kouterdreef en de Langestraat. Veel Zelenaars hebben de klik dus nog niet gemaakt en blijven ervoor kiezen om via onze woonwijken en -straten de gemeente te verlaten.

Aanpassing

  • Ontradende circulatie
    Om lokaal doorgaand autoverkeer nog meer te ontmoedigen, worden de rijrichtingen in het noordelijke deel van de Avil Geerincklaan en het zuidelijke deel van de Langemuntstraat omgedraaid. Hopelijk beweegt dat iedereen ertoe om rekening te houden met de leefbaarheid van onze woon- en winkelkern. De wekelijkse markt wordt verplaatst zodat ook dan de circulatie ongewijzigd kan blijven verlopen.
  • Signalisatie omleidingswegen
    Wie op weg naar de E17 terechtkomt op de Markt, kan niet anders dan verder rijden via de Elststraat en de Raakstraat. Het is daarom belangrijk om al vroeger op het traject het doorgaand van het bestemmingsverkeer te scheiden. Daarom wordt voorzien in bijkomende signalisatie op de kruispunten Kouterstraat/Langestraat en Kouterstraat/Oude Kouterdreef.
  • Sensibilisering
    Wie geen autofile wil in zijn straat, zou er mee voor moeten zorgen dat er ook geen file ontstaat in andermans straat. Dat is een kwestie van respect voor elkaar. Met een doorgedreven sensibiliseringscampagne willen we de Zelenaar vragen om gewoontegedrag achterwege te laten en bewust te kiezen voor routes die de fietsveiligheid en leefbaarheid in onze gemeentekern verhogen. Zo is iedereen deel van de oplossing, niet van het (file)probleem.

3. Verhoogde bereikbaarheid Markt

Nog zo’n belangrijke ambitie: de vlotte en veilige bereikbaarheid van onze winkelkern, niet in het minst voor minder mobiele mensen. Het startscenario van het circulatieplan hield daar rekening mee, maar het kan dus beter.

Aanpassing 

Van de werken in de Aloïs De Beulelaan maakten we gebruik om het effect te meten van een in
twee richtingen opengestelde De Deckerstraat. Door de autoluwe Markt bleek de belangrijkste
verkeersstroom in die straat verdwenen. Er is dus geen reden om terug te keren naar de enkele
rijrichting die autoverkeer wegleidt van de Markt. De Deckerstraat blijft daarom dubbele richting zodat wie via de Lokerenbaan de winkelkern inrijdt vlot de parkeerplaatsen kan bereiken en langs dezelfde korte weg weer de kern uit kan. Tijdens de zomermaanden monitoren we het effect van deze maatregel op de fietsveiligheid. De gewijzigde rijrichtingen in de Avil Geerincklaan en de Langemuntstraat (zie punt 2) zorgen ervoor dat alle aanpalende straten nu rechtstreeks toeleiden naar de winkelkern en de daar voorziene parkeerruimte. Meer weten over de onderzochte alternatieven, kleinere bijsturingen, handhaving, de verdere evaluatie ...? Surf naar www.zele.be/de-kern
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP