Gemeente Gemeente Zele

Aangifte schade in land- en of tuinbouw

Gepubliceerd op  ma 06 jul 2020
Extreme weersomstandigheden zoals langdurige droogte of hevige regenval kunnen heel wat schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen. Als geteisterde landbouwer kan u de geleden schade laten vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie

Om het opbrengstverlies te ramen kan de schattingscommissie ter plaatse komen en waar nodig een tweede bezoek aankoppelen.
De vaststellingen kunnen van belang zijn bij de belastingaangifte en bij de aanvraag tot eventuele tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds. De constataties gelden ook als stavend document bij het vragen van uitstel van betaling voor VLIF-dossiers, leveringscontracten, de mestwetgeving en bij bijzondere opbrengstverliezen in geval van premies.

We richten ons daarom naar de landbouwers om teeltschade tegen uiterlijk 15 september 2020 te melden aan de gemeente door het aangifteformulier +  eventueel extra informatie te versturen naar landbouwschade@zele of te bezorgen aan Team Omgeving - Milieu - Markt 50 te Zele.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP