Gemeente Gemeente Zele

Voorzorgsmaatregelen van kracht in Huis ten Halve door verhoogde Pfas-waarden

Gepubliceerd op  do 15 jul 2021
modulyss nv stelde na routineonderzoek een PFAS-verontreiniging vast in de omgeving van Huis ten Halve. Die is veroorzaakt door de textielnijverheid op de site Van der Eecken in de vorige eeuw. De bewoners nemen best een aantal beperkte voorzorgsmaatregelen. De OVAM onderzoekt de situatie verder.

Tijdens een oriënterend bodemonderzoek op het terrein van modulyss nv ¬†aan de Zevensterrestraat 21 in Zele is een grondwaterverontreiniging met PFOA (perfluoroctaanzuur) en in mindere mate met PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) vastgesteld.

Dit zijn stoffen die behoren tot de PFAS-groep, de zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen. Deze bodemverontreiniging wordt gelinkt aan de voormalige activiteiten van een voorgaande exploitant die tot het jaar 2000 op het terrein actief was.

De bodemsaneringsdeskundige besluit in het oriënterend bodemonderzoek dat er verder onderzoek nodig is voor de grondwaterverontreiniging met PFOA. Bijkomend bodemonderzoek, een zogenaamd beschrijvend bodemonderzoek, zal de verontreinigingssituatie op de risicolocatie zelf en in de omgeving in kaart brengen. Zo komen we meer te weten over de soort, de aard, de hoeveelheid, de concentraties en de oorsprong van de verontreinigende stoffen. Na het bepalen van de omvang van de verontreiniging, wordt in dit beschrijvend bodemonderzoek ook een locatiespecifieke risico-evaluatie opgesteld. Het risico op verspreiding van de verontreiniging en mogelijke blootstelling ervan aan mensen, planten en dieren en van het grond- en oppervlaktewater wordt hierbij nader bekeken. In het beschrijvend bodemonderzoek zal een bodemsaneringsdeskundige uiteindelijk evalueren of een sanering noodzakelijk is.

De huidige exploitant op het terrein werd vrijgesteld van de verplichting om dit beschrijvend bodemonderzoek uit te voeren. De OVAM gaat na welke andere partijen nog op de grond aanwezig zijn en zal deze aanschrijven voor de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en eventuele bodemsanering voor de gemengd overwegend historische bodemverontreiniging.

Wanneer alle partijen aanwezig op de grond een vrijstelling van saneringsplicht krijgen, zal de OVAM het beschrijvend bodemonderzoek voor de grondwaterverontreiniging met PFOA ambtshalve uitvoeren.

Uitgebreide informatie en documentatie over de ambtshalve aanpak van bodemverontreiniging vindt u terug op: www.ovam.be/de-ovam-saneert-voor-u

Voor meer informatie over PFAS-verontreiniging kunt u terecht op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling

Vragen kunt u steeds mailen naar pfas@vlaanderen.be.

Op de foto bovenaan: de zone waarin de voorzorgsmaatregelen van toepassing zijn.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP