Gemeente Gemeente Zele

Nieuw veegplan Zele

Gepubliceerd op  vr 28 jun 2019
Zele gaat meer dan ooit voor propere straten en pleinen. Het bestuur werkte daarom samen met de gemeentelijke technische dienst een veegplan uit.

Voor het vegen van straten werkt Zele samen met een privéfirma. De veegperiodes worden grotendeels voorzien in 3 vakantieperiodes. In het voorjaar zal voortaan grotendeels tijdens de paasvakantie, in de zomervakantie tijdens de maand juli en in het najaar zoveel mogelijk tijdens de herfstvakantie worden geveegd.

Voor het voor- en najaar zijn er in totaal 13 veegdagen voorzien, tijdens de zomervakantie zal er gedurende 8 dagen geveegd worden.

De volgende veegperiode is voorzien van 28 oktober tot 18 november.

Het veegplan kadert binnen de zorg voor openbare netheid en een pesticidevrije onkruidbestrijding. We maken van de vakantieperiodes gebruik in de hoop zoveel mogelijk hinder te vermijden. Zonder geparkeerde wagens op het veegparcours kunnen de machines sneller én grondiger werken. Daar heeft iedereen baat bij. We gaan daarom bekijken of we in eerste instantie onze communicatiestrategie moeten bijsturen. We willen doen wat kan om te vermijden dat we moeten overgaan tot politioneel optreden.

Om onze inwoners zoveel mogelijk mee te krijgen in het veegverhaal, werd volgend stappenplan uitgewerkt:

  • Dit jaar wordt ingezet op sensibilisering en informatieverspreiding via alle mogelijke kanalen: De Zelenaar, de gemeentelijke website en Facebookpagina, de IDM-afvalkalender … De veegdata zullen ook 48u vooraf in het straatbeeld worden aangeduid met borden parkeerverbod, maar voortaan op hoge palen. In tegenstelling tot de tot nu toe gehanteerde signalisatie zijn deze ook duidelijk zichtbaar wanneer er veel auto’s in de straat geparkeerd staan.

  • Vanaf 2020 zullen eigenaars van wagens die het parkeerverbod dat voor de veegbeurten wordt ingesteld negeren, worden geverbaliseerd.

  • Vanaf 2021 zal dit worden aangevuld met het takelen van wagens die het parkeerverbod negeren. Naast de parkeerboete zijn dan ook de takelkosten voor rekening van de foutparkeerder.

In de loop van dit jaar nemen we ook een eigen veegmachine in dienst die voornamelijk zal gebruikt worden voor pleinen, parken en fietspaden.

Hieronder kan elke Zelenaar vinden wanneer zijn of haar straat onder handen wordt genomen in de verschillende veegperiodes. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP