Gemeente Gemeente Zele

Veegplan Zele

Gepubliceerd op  ma 23 sep 2019
Zele gaat meer dan ooit voor propere straten en pleinen. Het bestuur werkte daarom samen met de gemeentelijke technische dienst een veegplan uit.

Voor het vegen van straten werkt Zele samen met een privéfirma. De veegperiodes worden grotendeels voorzien in drie vakantieperiodes.

Het veegplan kadert binnen de zorg voor openbare netheid en een pesticidevrije onkruidbestrijding. We maken van de vakantieperiodes gebruik in de hoop zoveel mogelijk hinder te vermijden. Zonder geparkeerde wagens op het veegparcours kunnen de machines sneller én grondiger werken. Daar heeft iedereen baat bij. We gaan daarom bekijken of we in eerste instantie onze communicatiestrategie moeten bijsturen. We willen doen wat kan om te vermijden dat we moeten overgaan tot politioneel optreden.

Om onze inwoners zoveel mogelijk mee te krijgen in het veegverhaal, werd volgend stappenplan uitgewerkt:

  • Dit jaar wordt ingezet op sensibilisering en informatieverspreiding via alle mogelijke kanalen: De Zelenaar, de gemeentelijke website en Facebookpagina, de IDM-afvalkalender … De veegdata zullen ook 48u vooraf in het straatbeeld worden aangeduid met borden parkeerverbod, maar voortaan op hoge palen. In tegenstelling tot de tot nu toe gehanteerde signalisatie zijn deze ook duidelijk zichtbaar wanneer er veel auto’s in de straat geparkeerd staan.

  • Vanaf 2020 zullen eigenaars van wagens die het parkeerverbod dat voor de veegbeurten wordt ingesteld negeren, worden geverbaliseerd.

  • Vanaf 2021 zal dit worden aangevuld met het takelen van wagens die het parkeerverbod negeren. Naast de parkeerboete zijn dan ook de takelkosten voor rekening van de foutparkeerder.

In de loop van dit jaar nemen we ook een eigen veegmachine in dienst die voornamelijk zal gebruikt worden voor pleinen, parken en fietspaden.

Hieronder kan je vinden wanneer jouw straat dit najaar onder handen wordt genomen. 

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP