Gemeente Gemeente Zele

Bedrijventerrein N47

Het bedrijventerrein ten oosten van de N47 heeft zich ontwikkeld vanaf de jaren 60. Op basis van de bedrijvigheid daar en de goede ontsluitings- en verbindingsmogelijkheden werd Zele in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen aangeduid als specifiek economisch knooppunt (2 kilometer van toegang tot E17) en kreeg het een taakstelling voor de realisatie van bijkomende hectaren bedrijventerrein. Dat resulteerde in 2008 in het RUP Wijnveld, een uitbreidingsmogelijkheid ten noorden van het bestaande bedrijventerrein, waarin tevens ruimte voorzien is voor lokale bedrijvigheid. Op dit moment wordt de ontwikkeling van dit bedrijventerrein opgestart en is de stedenbouwkundige aanvraag voor de wegenis lopende.

De Zeelse economie bestaat vandaag enerzijds uit een paar grote, sterke bedrijven en anderzijds uit enkele honderden kleinere bedrijven en zelfstandigen. In de secundaire sector hebben textiel- en kledingnijverheid, samen met de bouwnijverheid, een belangrijk aandeel.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP