Gemeente Gemeente Zele

Goedkeuring actietabellen burgemeesters-convenant

Op 22 april 2021 keurde de gemeenteraad de actietabellen van het burgemeestersconvenant goed. Dat bestaat uit een mitigatieplan – waarbij er acties staan opgenomen om de CO2-uitstoot van de hele gemeente met 40 % te reduceren tegen 2030 – en een adaptatieplan – waarbij acties staan opgenomen om de huidige en toekomstige gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan, zoals vergroening, ontharding ...

Een bepaalde actie is het reduceren van CO2-uitstoot door verminderd gemotoriseerd verkeer:

 Doelstelling Actie
17,5% reductie door minder kilometers met lichte voertuigen

Opmaken van een circulatieplan mobiliteitsplan voor de gemeente Zele met aandacht voor o.a.

  • STOP-principe sterker implementeren in de kernen
  • Doorgaand verkeer door de kern vermijden door toedoen van een aantal knippen
  • Kiezen voor goede doorstroming voorzien voor fietsers
  • Kiezen voor veilige infrastructuur voor voetgangers, fiets, gedeelde modi
  • Autoluwe kern
  • Superveilige schoolomgevingen met bij voorkeur schoolstraten
Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP