Gemeente Gemeente Zele

Gemeentearchief

Elke overheidsinstantie is bestuurlijk verantwoordelijk voor alle documenten die worden aangemaakt in het kader van de uitvoering van haar taken, haar dienstverlening naar de burger of ter handhaving van haar eigen rechten. Een lokaal bestuur moet steeds voldoende garanties bieden op vlak van infrastructuur en financiële en personele middelen om bestuursdocumenten in een goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren. Concreet betekent dit dat elk bestuur moet instaan voor een goed uitgewerkt basisdepotbeheer.

De gemeente Zele wordt hiervoor bijgestaan door een intergemeentelijk archivaris van het samenwerkingsverband Dijk92. Het opzet van deze samenwerking is de uitbouw van een archiefnetwerk, een structurele verankering van een basisarchiefwerking, een sensibilisering van de betrokken gemeenten, de uitbouw van een vrijwilligerswerking en een beperkte publiekswerking.

Het gemeente- en OCMW-archief is enkel toegankelijk na afspraak.

Voor vragen, opzoekingen of raadpleging van het archief, contacteer je best de intergemeentelijk archivaris.

Voor vragen of opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters (stamboomonderzoek), contacteer je best de dienst burgerzaken.

Meer info op onze pagina Stamboomonderzoek

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP