Gemeente Gemeente Zele

500.000 euro voor nieuwe kernvisie

Gepubliceerd op  ma 31 okt 2022
De Vlaamse overheid voorziet in verschillende relancemiddelen ter ondersteuning van de kernversterking in Vlaamse steden en gemeenten. Zele rijft voor haar visie op de kern 500.000 euro binnen.

Met het nieuwe mobiliteitsplan en de heraanleg van de Markt in het achterhoofd, tekende het Zeelse gemeentebestuur in op de subsidieoproep “Duurzame bereikbaarheid van de kernen” van het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen (VLAIO) en slaagde erin de maximum subsidie van €500.000 binnen te halen. Hiermee bevestigen de VLAIO-experten de toekomstvisie die we voor onze kern uittekenden. Het is een hart onder de riem om door te zetten met de uitbouw van ons nieuwe mobiliteitssysteem en de stapsgewijze herinrichting van onze straten en pleinen.

Eerder dit jaar slaagde Zele er met succes in om als één van de eerste lokale besturen in Vlaanderen ‘De Profploeg’ naar Zele te halen. Een initiatief van de Vlaamse overheid waarbij een team van doorgewinterde experten en innovatieve denkers de specifieke opdracht krijgen om steun te verlenen bij de toekomstgerichte ontwikkeling en versterking van bedrijvige kernen en bruisende buurten. Zij maakten intussen een analyse van de Zeelse handelskern, ondersteunen de administratie met tips rond leegstandsbestrijding en namen verschillende subsidie-oproepen onder de loep.

Het afgelopen anderhalf jaar zette Zele hard in op het uitwerken van een nieuwe visie voor haar centrum. De kern kampt immers met een aantal problemen die de leefbaarheid van de gemeente- en handelskern ernstig bedreigen. Hoge snelheden, fietsonveiligheid en een te grote hoeveelheid doorgaand verkeer zijn alvast de uitdagingen op het vlak van mobiliteit. De vele leegstaande handelspanden en de weinig aantrekkelijke inrichting van de publieke ruimte maken eveneens dat van een aangenaam belevingskarakter geen sprake is.

Compacte kern

Eén van de kwaliteiten van Zele is dan weer dat het een compacte kern heeft met verschillende pleinen die beeldbepalend zijn. Het is de ambitie van de gemeente om de beleving in de gemeentekern op te waarderen door een herwaardering van deze pleinen en hun verbindingen. Daarom werd een nieuwe mobiliteitsvisie uitgewerkt en een ontwerpend onderzoek onder de noemer “De Pleinenroute” voltooid. De herinrichting van het Marktplein zal het eerste grote project zijn waarmee deze overkoepelende ruimtelijke visie concreet vorm krijgt.

‘De Profploeg’ zag in deze ontwikkelingen een mooie opportuniteit om in te tekenen op een tweede initiatief van de Vlaamse regering rond kernversterking, nl. een subsidie voor duurzame bereikbaarheid van kernen. Samen met het gemeentebestuur werd alles in het werk gesteld om het Vlaams Agentschap Innovatie en Ondernemen te overtuigen. Mét succes! De maximumsubsidie van €500.000 is officieel toegekend.

De toekenning van deze subsidie is een belangrijke bevestiging. Het toont aan dat onze nieuwe visie op mobiliteit en kernontwikkeling wordt onderschreven door de experten van de Vlaamse overheid. Dit geeft een positieve impuls aan de nieuwe koers die is ingezet en zet de kansen die we hiermee kunnen creëren in de verf. Als we er nu nog in slagen om de krachten maximaal te bundelen, dan kunnen we de sterke dynamiek ontwikkelen die nodig is om de leefbaarheid van ons centrum en de kracht van de Zeelse handelskern toekomstgericht te verzekeren.

De plannen voor de heraanleg van de Markt zijn in volle ontwikkeling. De start van de heraanleg zelf is voorlopig voorzien in het najaar van 2023.

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP