Gemeente Gemeente Zele

25 bomen op de Markt worden er 35

Gepubliceerd op  wo 24 apr 2024
Het Zeelse gemeentebestuur zet fel in op meer vergroening en de bescherming van bestaand groen. De voorbije jaren werden in Zele duizenden bomen aangeplant.

Bij elk infrastructuurproject wordt de aanleg van groenvoorzieningen gemaximaliseerd en wanneer vergunningen worden afgeleverd voor het kappen van bomen, wordt steeds een heraanplant opgelegd.

Het spreekt voor zich dat groenvoorziening en -behoud ook centraal staan in een dossier met de ambitie om van de Zeelse markt het mooiste plein in de wijde omgeving te maken. Naast de aanleg van nieuwe ruime plantvakken, werd in dat opzicht grondig bekeken welke bomen op het plein konden behouden blijven en – indien dit niet het geval was – of ze konden verplaatst worden.

In het dossier over de heraanleg van de markt wordt duidelijk aangegeven waarom de bomenrij op het Heilig Hartplein niet kon blijven staan. Het betreft geen geschikte bomensoort voor die locatie. De bomen staan immers te dicht bij de bebouwing, wat bij verdere wortelgroei stabiliteitsproblemen zou kunnen veroorzaken. Doordat de plantvakken destijds te klein werden aangelegd, zorgen de wortels van een aantal van die bomen nu al voor gevaar omdat ze het wegdek omhoog duwen. Ook de kruin van de bomen kan niet ten volle ontwikkelen, omdat er steeds drastisch moet gesnoeid worden. Dat maakt hen dan weer kwetsbaar voor ziektes.

Het verplanten van de grote bomen op het marktplein werd onderzocht. Dit is evenwel  een erg dure en technisch niet vanzelfsprekende operatie. Op advies van deskundigen werd geoordeeld dat deze investering verantwoord was voor de vrijstaande lindeboom die enkele weken geleden werd verplaatst van de markt naar het park rond De Klodde en De Wiek, voor de bomen op het Heilig Hartplein niet.

Het is altijd bijzonder jammer wanneer je dergelijke bomen moet kappen, maar hier was er geen andere mogelijkheid. Daartegenover staat wel dat we van 25 bomen op de Markt naar 35 gaan. We kiezen bij de heraanplant overigens voor een grotere plantmaat. Die kosten weliswaar meer, maar ze compenseren meteen in belangrijke mate de zuurstofproductie die door het noodzakelijke kappen van de oudere bomen verloren gaat. Ook de voorziene heesters leveren een belangrijke bijdrage in de opname van CO2 uit de lucht."

Ontwerp door Creative Brainwave Ontwikkeling door LCP