In de kijker

Elektriciteitsschaarste

Momenteel is er heel wat te doen rond de mogelijke elektriciteitsschaarste deze winter. Het is helemaal niet zeker of deze er effectief ook zal komen. De federale overheid heeft een reeks maatregelen genomen om een schaarste te voorkomen, waarbij als allerlaatste stap een afschakelingsplan in werking kan treden. Als iedereen het energieverbruik maximaal beperkt, kunnen we een stroomtekort vermijden. Via enkele simpele energietips kan je helpen vermijden dat de dreigende elektriciteitsschaarste effectief afschakelingen tot gevolg heeft. Meer informatie en energiebesparende tips vind je hier.

Zevensterrestraat tijdelijk onderbroken wegens herstellingswerken

Van 14 oktober tot 28 oktober worden hoogdringende herstellingswerken uitgevoerd in de Zevensterrestraat. Tijdens werken in opdracht van Telenet werd een hoogspanningskabel geraakt. De Zevensterrestraat zal hierdoor tijdelijk onderbroken worden.

De schade aan de hoogspanningskabel in de Zevensterrestraat is een gevolg van een aannemer die een onderboring onder de weg uitvoerde in opdracht van Telenet. Daarbij werd op 14 oktober een hoogspanningskabel van Elia geraakt, waardoor er een kortsluiting ontstond. De herstelling dient dan ook hoogdringend te gebeuren en zal plaatsvinden van 14 tot 28 oktober. Het gemeentebestuur doet al het mogelijke om dit tot een minimum te proberen beperken. De bedrijven blijven bereikbaar via de N47, fietsers en voetgangers kunnen de Zevensterrestraat wel nog bereiken via Lokerenbaan.

Asfalteringswerken N47

Op maandag 20 oktober start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de N47 (Omleidingsbaan Oost) te Zele. Op verschillende locaties tussen het op- en afrittencomplex van de E17 en de grens met Dendermonde wordt het asfalt vervangen. Doorgaand verkeer blijft mogelijk tussen het complex van de E17 en de Dendermondebaan. Tussen Veldeken en de grens met Dendermonde zal het verkeer richting Dendermonde een omleiding moeten volgen. Op 24 oktober moeten de werken afgerond zijn. Slechte weersomstandigheden kunnen de planning wijzigen.

Verkeerssituatie en omleidingen
- Tussen het op- en afrittencomplex van de E17 en de Dendermondebaan wordt het verkeer in beide richtingen op één rijstrook gebracht.

- Tussen Veldeken en de grens met Dendermonde wordt het verkeer richting Dendermonde omgeleid via Veldeken, N445, N467, N416 en N406. Het verkeer richting Lokeren kan gewoon doorrijden.

Veldeken wordt voor deze omlegging tijdelijk open gesteld op 21 en 22 oktober 2014.

- Fietsers richting Dendermonde volgen een omleiding via de Pieter Gorusstraat en de Dijkstraat.

Opening De Wiek in zicht

Tijdens het weekend van 8 tot 10 november zal het gloednieuwe gemeenschapscentrum De Wiek officieel haar deuren openen.

Het feestelijk openingsweekend zit goed gevuld en bevat naast rondleidingen ook tal van verrassende en boeiende activiteiten. Ook de Zeelse Kunstkringen Were Di en Kunst Nu en de Academie voor Beeldende Kunsten zullen alom aanwezig zijn. Zij organiseren een groepstentoonstelling tijdens het openingsweekend.

Ontdek nog veel meer informatie over het openingsweekend en de programmatie van De Wiek op de nieuwe website www.dewiek.be!

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later.

Wat verandert er?
- De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u dan in 3 schijven toegekend.
- De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt aanvragen, blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald, wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november 2014.
- Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Meer informatie op http://www.wonenvlaanderen.be/ of bij de dienst Huisvesting (052 / 45 98 36).

Gemeente Zele zoekt ideeën voor groene stroom in centrum

In het beleidsplan van de gemeente is de intentie voor het creëren van een ’groene stroom‘ geformuleerd. Het gemeentebestuur wil deze groene stroom tot stand brengen om het centrum van de gemeente Zele te verfraaien.

 

De ’stroom‘ staat voor samenhang, continuïteit. Groen staat voor duurzaamheid, een aantrekkelijker beeld, een hogere belevingswaarde. Het gemeentebestuur wil een proces van visievorming op gang brengen en schakelt hiervoor een extern studiebureau in.  Het studiebureau Blauwdruk heeft ervaring in stadsontwikkeling op het niveau van een middelgrote gemeente en zal onder andere de Zandberg, Kouter en het marktplein een make-over geven. We willen de Zeelse inwoners, horeca en verenigingen mee betrekken in het proces om de centrumstraten en de omgeving van het gemeentehuis aantrekkelijker te maken. Daarom roepen we jullie op om zoveel mogelijk ideeën aan te brengen voor deze 'groene stroom' zodat we het centrum gezelliger en aangenamer kunnen maken.

Ideeën kunnen gericht worden aan de dienst lokale economie via economie@zele.be.

 

Met Super Sim naar school! 

Geen enkel kind wordt met een handleiding geboren. Of je nu als ouder zeker bent van je stuk of niet, af en toe zal er een moment komen waar je niet volledig op voorbereid bent, want zo zijn kinderen: een vat vol verrassingen.

We zijn er zeker van: jij bent een mama of een papa uit de duizend, maar een goed geïnformeerde mama of papa, die is minstens het dubbele waard. Vandaar dat wij je willen uitnodigen op ons voorschools traject ’samen met mama, papa, oma en opa op weg naar school‘.

We organiseren 6-maandelijks een traject waarvoor de ouders van elk kind in Zele tussen 2 en 2,5 jaar worden aangesproken We organiseren het nu reeds voor de achtste maal. In een aantal infosessies maken we je wegwijs in de wondere wereld van jouw kind. Alle gezinnen met kinderen geboren tussen maart 2012 en augustus 2012 mogen binnenkort een huisbezoek ontvangen van één van de medewerkers van de dienst samenleving.

Het programma loopt van 24 september tot en met 12 november 2014.
Klik hier voor het programma en meer info.

Nieuwe wet ter bestrijding van seksisme

Op 3 augustus 2014 is er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking getreden: voortaan kan elk gebaar of elke handeling waarbij een persoon zwaar en openlijk geminacht wordt omwille van zijn/haar geslacht, leiden tot een verschijning voor de strafrechtbank, die een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en/of een boete van 50 tot 1000 euro kan uitspreken. België is zo het eerste land dat een duidelijke ondersteuning biedt aan slachtoffers van seksisme. Klik hier voor meer informatie. 

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Toegangsweg verkaveling Smeiersberg

De toegangsweg van de verkaveling Smeiersberg is sinds kort opengesteld voor het verkeer langs de kant van de Gentsesteenweg (éénrichtingsstraat).   

Inzameling landbouwfolies

Periode 1: van 28 april 2014 tot 16 juni 2014
Periode 2: van 13 oktober 2014 tot 7 november 2014

Landbouwfolies kunnen tegen betaling (0,10 euro per kg, excl. BTW) aangeleverd worden op de site van IDM in de Moortelstraat 16 te Lokeren (industriezone E17/2).
De folies moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden:

- De folies moeten dik en homogeen zijn (volledig zwart, zwart boven en wit aan de onderkant, volledig transparant of volledig wit). Voederzakken, afdekfolie van voederputten, krimpfolie op inleghooi en hooibalen worden eveneens aanvaard.

- De folies moeten volledig proper zijn en mogen geen vreemde bestanddelen bevatten (m.a.w. ze moeten veeg- of bezemschoon zijn)

- Andere folies mogen niet vermengd worden met de landbouwfolies

- De folies moeten bij het aanleveren worden ontdaan van alle bindmiddelen (zoals touwen, enz.)

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur