In de kijker

Zomerregeling gemeentediensten

Opgelet: tijdens de zomermaanden geldt een aangepaste dienstregeling voor de gemeentelijke diensten.
- 13/07 - 16/08: Het gemeentehuis is gesloten op donderdagnamiddag.
- 13/07 - 10/08: De Wiek is gesloten. De andere dagen in juli en augustus zijn de vrijetijdsdiensten enkel bereikbaar in de voormiddag van 9 tot 12 uur, behalve op de sluitingsdag donderdag.
- 10/07: Alle gemeentelijke diensten (behalve de bib) zijn gesloten.
- 11/07: Bibliotheek is gesloten.
- 20-21/07: Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten.


Feest in't Park - 11 juli

Het gemeentebestuur Zele werft aan (m/v):
3 Jobstudenten personeel en vorming

De personeelsdienst heeft hoofdzakelijk een interne, ondersteunende functie, met als hoofdtaken het ontwikkelen, op punt stellen en uitvoeren van het algemene personeelsbeleid en het beheren van de individuele dossiers van de leden van het gemeentepersoneel. Daarnaast staat deze dienst ook in voor de vorming van het personeel en biedt ze een gedegen kader voor periodieke
functionerings- en evaluatiegesprekken. 

Voorwaarden: • Minimum 18 jaar • een opleiding hoger onderwijs volgen, bij voorkeur als Ba/Ma laatstejaarsstudent (o.a. sociaal werk, rechten, bedrijfspsychologie,… • Notie van personeelsbeheer en/of arbeidsreglementering

Taken: • ondersteuning bij de personeelsadministratie

Beschikbaarheid:
1ste periode: 14 juli 2015 tot en met 9 augustus 2015
2de periode: 10 augustus 2015 tot en met 6 september 2015
3de periode: 7 september 2015 tot en met 2 oktober 2015

Gelieve ermee rekening te houden dat de sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 9 juli 2015 in de voormiddag

Aanbod: • Uitdagende vakantiejob

Interesse: Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 7 juli 2015 (datum poststempel of emailbericht telt). Schriftelijke sollicitaties dient u te richten t.a.v. College van Burgemeester en schepen—Markt 50—9240 Zele. Om via mail te solliciteren kan dit via solliciteren@zele.be.

Voor het inschrijvingsformulier, klik hier.

The Last Post - 9 juli

Op donderdag 9 juli blazen de klaroeners van de Ieperse brandweer hun 30.000ste Last Post. Reeds 30.000 keer brachten zij een ode aan alle gesneuvelden en vermisten. Acteur Wim Opbrouck deed een oproep aan alle brandweerkortpsen over de hele wereld om het even stil te maken voor de Last Post. Dat zal ook in Zele gebeuren. Kom dus op donderdag 9 juli om 19 uur naar de Brandweerkazerne te Zele!

Winnaars kleurwedstrijd Week van de Opvoeding

De winnaars van de kleurwedstrijd die de dienst samenleving georganiseerd heeft in het kader van de week van de opvoeding zijn bekend. De mooiste plaatjes werden per categorie bekroond:
- Leeftijdscategorie 2-3 jaar: Thorgan Van Damme
- Leeftijdscategorie 4-5 jaar: Jayden Corveleyn
- Leeftijdscategorie 6-7 jaar: Diete Poppe
- Leeftijdscategorie 8-9 jaar: Feyziye Yurdaer
- Leeftijdscategorie 10-12 jaar: Félicie De Donder

Zij werden op maandag 8 juni in de bloemetjes gezet en kregen een leuk geschenkje overhandigd van de burgemeester. De wijk "Rinkhout" wint de groepsprijs, zij waren de wijk met de meeste inzendingen. Proficiat aan iedereen! Klik hier voor de foto's.

Doe een Zeelse Geschenkbon cadeau!

De Zeelse Geschenkbon is online te koop via deze link en kan besteed worden bij de deelnemende handelaars. De Zeelse Geschenkbon is niet enkel het perfecte cadeautje, bovendien steun je als consument daarmee de Zeelse middenstanders. Het is een initiatief van het gemeentebestuur Zele in samenwerking met de gemeentelijke werkgroep lokale economie en met ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie!

Een nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed

Onder impuls van het Onroerenderfgoeddecreet is er nu één herkenningsteken in het leven geroepen voor alle soorten van beschermd onroerend erfgoed: voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en voor archeologische sites.

Ben jij eigenaar, beheerder, huurder of erfpachtnemer van een beschermd goed? Bestel dan het nieuwe herkenningsteken en vergroot de zichtbaarheid van jouw onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt je het bordje kosteloos op. Meer informatie over hoe je het herkenningsteken kan aanvragen, vind je hier.

Aanvraag financiële tegemoetkoming hagelschade 7-8-9 juni 2014

De hagelschade van 7-8-9 juni 2014 werd officieel als algemene ramp herkend. Hebt u hagelschade gehad in die periode? Dan kan u vanaf heden uw dossier voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming indienen bij de dienst Rampenfonds. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op 30 september 2015, deze termijn is wettelijk bepaald. Als u een financiële tussenkomst wenst van het Rampenfonds dient u een aanvraagformulier in te dienen dat u vindt op www.rampen.be.
De aanvraag moet in twee exemplaren opgemaakt worden die, bij voorkeur aangetekend, naar het volgend adres opgestuurd moeten worden:
Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent

Mededeling Polder Schelde Durme Oost

De polder Schelde Durme Oost verspreidt een bericht omtrent de mogelijkheid tot het groeperen tot het bekomen van stemrecht in de algemene vergadering. Klik hier voor de mededeling en klik hier voor de modelaanvraag tot groepering.

Kruispunt Lindestraat-Durmen terug open voor voertuigen van minder dan 3,5 ton

Naar aanleiding van de gevaarlijke verkeerssituatie op de N47, wordt het kruispunt Lindestraat-Durmen vanaf vrijdag 8 mei 2015 tijdelijk opnieuw opengesteld voor voertuigen minder dan 3,5 ton. Het gemeentebestuur neemt deze beslissing na vaststellingen van de politie en de binnengekomen reacties.

De verkeersproblemen op de N47 zijn niet op te lossen zolang de verkeerslichten niet zijn afgesteld op de nieuwe verkeerssituatie. Daardoor ontstaan er vooral tijdens de spitsuren files en gevaarlijke situaties. Op 22 mei plant het gemeentebestuur een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer om de synchronisatie van de lichten te bespreken. Aansluitend herbekijkt het gemeentebestuur de situatie en zullen de bewoners van Durmen en de A. Van der Moerenstraat, alsook de bedrijven uit het industriepark, uitgenodigd worden voor een overleg.

Voorlopig stelt het gemeentebestuur het kruispunt Lindestraat-Durmen open voor voertuigen minder dan 3,5 ton en zal de nodige signalisatie voorzien worden. Vrachtverkeer blijft net zoals vroeger verboden.

100-jarige Zeelse oud-strijder legt Vlindertegel tegen zinloosgeweld met achterkleinkinderen

Op zondag 19 april plaatste de gemeente Zele een Vlindertegel tegen zinloos geweld aan het Monument van de oorlogsslachtoffers. Dit vredesmonument is een symbolische plaats rechtover het station waar dagelijks veel volk passeert. De tegel werd door de 100-jarige oud-strijder Jules Heirman en zijn achterkleinkinderen ingemetseld. Zo geeft hij op een symbolische manier de fakkel door waarmee de strijd tegen zinloos geweld over de jaren heen verder gezet wordt. Door de Vlindertegel tegen zinloos geweld op een drukbezochte openbare plaats te plaatsen, is hij op een visuele en voortdurende manier aanwezig in onze samenleving. Zo kunnen we stilstaan bij zaken die vanzelfsprekend lijken, maar dat helaas niet altijd zijn.

SILC enquête 2015

Vanaf maart tot en met augustus 2015 wordt de jaarlijkse SILC enquête gehouden. Enquêteurs van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zullen hiervoor een aantal Zeelse huishoudens bezoeken. Deze EU-SILC-enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en armoedebarometer. De persoon die langskomt, heeft een legitimatiekaart bij en kan zich zo kenbaar maken. Deelname aan de enquête is vrijblijvend. Wie deelneemt, krijgt een (belastingsvrije) vergoeding van 30 euro om de tijd die ze in de interviews investeren, te compenseren.
Voor meer inlichtingen kan u gratis bellen naar het nummer 0800 120 33.

Nieuwe uitleenreglementen vanaf 1 maart 2015

Vanaf 1 maart gaan de nieuwe reglementen voor het gebruik van materiaal en accommodaties van kracht. Het uitlenen van materiaal blijft gratis wanneer de verenigingen het materiaal zelf ophalen en terugbrengen. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd als het gemeentepersoneel het uitgeleende materiaal dient te leveren, plaatsen en opnieuw op te halen. Bij het gebruik van de gemeentelijke zalen zal er voortaan niet langer met een dagprijs gewerkt worden, maar zal het tarief berekend worden per dagdeel (voormiddag, namiddag of avond). Klik hier voor de nieuwe reglementen en aanvraagformulieren. Meer info via uitleendienst@zele.be.

Bouwgronden te koop woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg

Er zijn nog enkele percelen te koop van fase 2 van het woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg. Daarnaast is er nog één perceel te koop uit fase 1 van het woonproject (perceel 51) Klik hier voor meer informatie en prijzen over de resterende percelen. Wie interesse heeft als kandidaat-koper, kan contact opnemen met de dienst grondgebiedszaken (1e verdieping gemeentehuis, 052/45 98 40).

Sport-, jeugd- en cultuurdienst naar De Wiek

Vanaf heden vind je de sport-, jeugd- en cultuurdienst in het nieuwe gemeenschapscentrum De Wiek, Dendermondebaan 8 in Zele.

Openingsuren:
Maandag: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 19u30
Dinsdag: 9u00 - 13u00
Woensdag: 9u00 - 12u00
Vrijdag 9u00 - 12u00
Donderdag gesloten. 

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur