In de kijker

Test je kennis en win mooie prijzen met De Grote Verkeersquiz

Erik Van Looy is niet alleen de onschuldige quizmaster van De Slimste Mens ter Wereld, maar heeft ook een ruwer kantje. Dit jaar is hij het ongeschoren gezicht van De Grote Verkeersquiz, de online quiz van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) die vorig jaar meer dan 65.000 deelnemers telde. Niet te missen dus!

Zin om het verkeersgevecht aan te gaan? En meteen je kennis over de wegcode een beetje op te frissen? Neem de handschoen dan op en quiz mee op www.degroteverkeersquiz.be!

Quizzen kan van 20 oktober tot 30 november 2014. Wie minstens 14 op 20 haalt, maakt al kans op een prijs! De hoofdprijs is een reischeque van 1000 euro!

IDM wijzigt ophaalrondes in 2015

IDM, de Intercommunale Durme-Moervaart, voert in 2015 heel wat wijzigingen door in de ophaalrondes. Heel wat straten veranderen hierdoor van ophaaldag. Ontdek op welke ronde jouw afval zal opgehaald worden in 2015 via www.idm.be/stratenlijst. In de eerste helft van december zal iedereen ook een nieuwe ophaalkalender in de bus ontvangen met de nodige uitleg en een overzicht van de stratenlijst en hun bijhorende ophaaldag.

Openbare verkoop achtergelaten fietsen

Op 15 november organiseert het gemeentebestuur de openbare verkoop van de achtergelaten fietsen. De politie haalt regelmatig gestolen fietsen op die achtergelaten werden. Als de rechtmatige eigenaar deze na 3 maand niet komt ophalen, worden de fietsen overgedragen aan het gemeentebestuur. Er is geen minimumprijs: de hoogste bieder koopt de fiets. Je kan vooraf de fietsen komen bekijken op de kijkdag op woensdag 12 november (09u00 - 18u00). De openbare verkoop vindt plaats op zaterdag 15 november om 10u00 op het gemeentemagazijn, Spinnerijstraat 2.

Gas-elektriciteit: durf vergelijken - 20 november

De gemeente Zele werkt mee aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: “Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!”. Kom naar het spreekuur op donderdag 20 november tussen 14u00 en 19u00 op het gemeentehuis, technische dienst, 1ste verdieping. Daar zullen deskundigen je verder helpen om via het internet de aanbiedingen van verschillende aardgas- en elektriciteitsleveranciers te vergelijken. Zij helpen je bij het maken van de juiste keuze.  Het enige dat je moet meebrengen is de laatste jaarlijkse factuur (globale afrekening, eindrekening) van je huidige aardgas- of elektriciteitsleverancier. Klik hier voor meer informatie.

Gezocht: Vrijwilligers voor het gemeentearchief

Vrijwilliger in het gemeentearchief van Zele: iets voor jou?
Je bent betrokken bij het behoud en beheer van het gemeentearchief. Je krijgt opdrachten van de bevoegde gemeenteambtenaren en/of de intergemeentelijke archivaris, werkt onder hun supervisie en verantwoordelijkheid en koppelt aan hen terug. Jouw takenpakket bestaat onder meer uit het schonen van de archieven, hulp bieden bij het optimaal bewaren en de archiefselectie. Meer info vind je hier.

Kandidaat stellen?

Je dient je kandidatuur in via een korte motivatie en een beknopt CV naar Frauke De Wilde, Intergemeentelijke archivaris, archivaris@egclandvandendermonde.be, 0471 / 60 53 17.

Zele Roparunnerstad 2014

Vrijdagavond 3 oktober werd Zele opnieuw tot Roparunnerstad verkozen in Rotterdam! Dankzij deze overwinning halen we maar liefst voor de zesde maal de titel binnen en blijft het beeld van de Dodo (de vogel die symbool staat voor Roparun) voor de tweede maal definitief in onze gemeente. Met de 50.000 euro die aan de overwinning vasthangt, kunnen we als gemeente opnieuw tal van projecten in de strijd tegen kanker ondersteunen. BEDANKT IEDEREEN! Afspraak volgend jaar: de nacht van 24 op 25 mei 2015, tot dan!

Kerstmarkt 14 december


De kerstmarkt in Zele gaat dit jaar door op zondag 14 december. Kom vanaf 14u00 genieten van de sfeervolle kerstmarkt. Naast de gezellige kerstkraampjes zijn er opnieuw tal van randactiviteiten. Kom genieten van een lekkere jenever, een heerlijke chocomelk of een warme glühwein. Passeer ook zeker eens langs de winterkermis en kom kijken naar het spectaculaire vuurwerk. Voor ieder wat wils!

Ben je geïnteresseerd om zelf met een kraampje op de kerstmarkt te staan? Klik dan hier voor het inschrijvingsformulier en neem voor 10 november contact op met de verantwoordelijke.

Herdenkingen 100 jaar Groote Oorlog

Op 11 november herdenken we 100 jaar Groote Oorlog in samenwerking met het 11 Novembercomité. Het programma ziet er als volgt uit:

- 9u00: Plechtige dienst Sint-Ludgeruskerk voor de overledenen van de wereldoorlogen.

- 10u30: Optocht naar het Monument der Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers. De stoet start aan de brandweerkazerne en gaat verder via de Avil Geerincklaan, Markt, De Deckerstraat, Lokerenbaan, Stationsstraat naar het Kon. Astridplein aan het station.

- 11u00: Burgerlijke plechtigheid aan het Monument der Gesneuvelden en Oorlogsslachtoffers met toespraken, kranslegging en nationale hymnen.

Bij goed weer zullen de Piper Cubs, de historische vliegtuigjes uit de wereldoorlogen, over Zele vliegen.

Er staan in het teken van 100 jaar Groote Oorlog nog heel wat andere activiteiten op het programma. Meer informatie vinden jullie op de affiche of via de dienst evenementen (evenementen@zele.be of 052/45 99 64).

Elektriciteitsschaarste

Momenteel is er heel wat te doen rond de mogelijke elektriciteitsschaarste deze winter. Het is helemaal niet zeker of deze er effectief ook zal komen. De federale overheid heeft een reeks maatregelen genomen om een schaarste te voorkomen, waarbij als allerlaatste stap een afschakelingsplan in werking kan treden. Als iedereen het energieverbruik maximaal beperkt, kunnen we een stroomtekort vermijden. Via enkele simpele energietips kan je helpen vermijden dat de dreigende elektriciteitsschaarste effectief afschakelingen tot gevolg heeft. Meer informatie en energiebesparende tips vind je hier.

Opening De Wiek in zicht

Tijdens het weekend van 8 tot 10 november zal het gloednieuwe gemeenschapscentrum De Wiek officieel haar deuren openen.

Het feestelijk openingsweekend zit goed gevuld en bevat naast rondleidingen ook tal van verrassende en boeiende activiteiten. Ook de Zeelse Kunstkringen Were Di en Kunst Nu en de Academie voor Beeldende Kunsten zullen alom aanwezig zijn. Zij organiseren een groepstentoonstelling tijdens het openingsweekend.

Ontdek nog veel meer informatie over het openingsweekend en de programmatie van De Wiek op de nieuwe website www.dewiek.be!

De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering

Vanaf 1 november 2014 zult u de renovatiepremie zoals ze nu bestaat niet meer kunnen aanvragen: u krijgt dezelfde premie, enkel later.

Wat verandert er?
- De Vlaamse renovatiepremie wordt een belastingvermindering die u vanaf de zomer van 2015 zult kunnen aanvragen. U doet uw aanvraag bij Wonen-Vlaanderen maar in plaats van uw premie, ontvangt u van hen bij goedkeuring een attest dat u bij uw belastingaangifte voegt. De belastingvermindering wordt u dan in 3 schijven toegekend.
- De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering en de werken waarvoor u deze kunt aanvragen, blijven dezelfde als die voor de renovatiepremie. Enkel de manier waarop ze moet worden aangevraagd en wordt uitbetaald, wijzigt voor de aanvragen vanaf 1 november 2014.
- Indien u van plan was tussen 1 november 2014 en de zomer van 2015 de renovatiepremie aan te vragen, wordt een overgangsregeling uitgewerkt zodat u dit nog steeds kunt doen aan dezelfde voorwaarden. U houdt uw facturen bij en dient dan in de zomer van 2015 uw aanvraag in bij Wonen-Vlaanderen.

Meer informatie op http://www.wonenvlaanderen.be/ of bij de dienst Huisvesting (052 / 45 98 36).

Gemeente Zele zoekt ideeën voor groene stroom in centrum

In het beleidsplan van de gemeente is de intentie voor het creëren van een ’groene stroom‘ geformuleerd. Het gemeentebestuur wil deze groene stroom tot stand brengen om het centrum van de gemeente Zele te verfraaien.

 

De ’stroom‘ staat voor samenhang, continuïteit. Groen staat voor duurzaamheid, een aantrekkelijker beeld, een hogere belevingswaarde. Het gemeentebestuur wil een proces van visievorming op gang brengen en schakelt hiervoor een extern studiebureau in.  Het studiebureau Blauwdruk heeft ervaring in stadsontwikkeling op het niveau van een middelgrote gemeente en zal onder andere de Zandberg, Kouter en het marktplein een make-over geven. We willen de Zeelse inwoners, horeca en verenigingen mee betrekken in het proces om de centrumstraten en de omgeving van het gemeentehuis aantrekkelijker te maken. Daarom roepen we jullie op om zoveel mogelijk ideeën aan te brengen voor deze 'groene stroom' zodat we het centrum gezelliger en aangenamer kunnen maken.

Ideeën kunnen gericht worden aan de dienst lokale economie via economie@zele.be.

 

Met Super Sim naar school! 

Geen enkel kind wordt met een handleiding geboren. Of je nu als ouder zeker bent van je stuk of niet, af en toe zal er een moment komen waar je niet volledig op voorbereid bent, want zo zijn kinderen: een vat vol verrassingen.

We zijn er zeker van: jij bent een mama of een papa uit de duizend, maar een goed geïnformeerde mama of papa, die is minstens het dubbele waard. Vandaar dat wij je willen uitnodigen op ons voorschools traject ’samen met mama, papa, oma en opa op weg naar school‘.

We organiseren 6-maandelijks een traject waarvoor de ouders van elk kind in Zele tussen 2 en 2,5 jaar worden aangesproken We organiseren het nu reeds voor de achtste maal. In een aantal infosessies maken we je wegwijs in de wondere wereld van jouw kind. Alle gezinnen met kinderen geboren tussen maart 2012 en augustus 2012 mogen binnenkort een huisbezoek ontvangen van één van de medewerkers van de dienst samenleving.

Het programma loopt van 24 september tot en met 12 november 2014.
Klik hier voor het programma en meer info.

Nieuwe wet ter bestrijding van seksisme

Op 3 augustus 2014 is er een nieuwe wet ter bestrijding van seksisme in werking getreden: voortaan kan elk gebaar of elke handeling waarbij een persoon zwaar en openlijk geminacht wordt omwille van zijn/haar geslacht, leiden tot een verschijning voor de strafrechtbank, die een gevangenisstraf van één maand tot één jaar en/of een boete van 50 tot 1000 euro kan uitspreken. België is zo het eerste land dat een duidelijke ondersteuning biedt aan slachtoffers van seksisme. Klik hier voor meer informatie. 

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Toegangsweg verkaveling Smeiersberg

De toegangsweg van de verkaveling Smeiersberg is sinds kort opengesteld voor het verkeer langs de kant van de Gentsesteenweg (éénrichtingsstraat).   

Inzameling landbouwfolies

Periode 1: van 28 april 2014 tot 16 juni 2014
Periode 2: van 13 oktober 2014 tot 7 november 2014

Landbouwfolies kunnen tegen betaling (0,10 euro per kg, excl. BTW) aangeleverd worden op de site van IDM in de Moortelstraat 16 te Lokeren (industriezone E17/2).
De folies moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden:

- De folies moeten dik en homogeen zijn (volledig zwart, zwart boven en wit aan de onderkant, volledig transparant of volledig wit). Voederzakken, afdekfolie van voederputten, krimpfolie op inleghooi en hooibalen worden eveneens aanvaard.

- De folies moeten volledig proper zijn en mogen geen vreemde bestanddelen bevatten (m.a.w. ze moeten veeg- of bezemschoon zijn)

- Andere folies mogen niet vermengd worden met de landbouwfolies

- De folies moeten bij het aanleveren worden ontdaan van alle bindmiddelen (zoals touwen, enz.)

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur