In de kijker

Het gemeentebestuur Zele werft aan (m/v):
Beleidscoördinator vrije tijd A1a-A3a

Voltijds - statutair met een proefperiode van 12 maanden - wervingsreserve van twee jaar — laatstejaarsscholieren en studenten worden toegelaten

Functie
: Leiden en coördineren van de diensten die ressorteren onder het beleidsdomein vrije tijd. Hij/zij organiseert en structureert de werking van het beleidsdomein zodanig dat de doelstellingen tijdig gerealiseerd kunnen worden.

Profiel: • U bent in het bezit van ofwel een masterdiploma ofwel een diploma van het universitair onderwijs ofwel een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli, dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs •

Aanbod: • Uitdagende job • Voltijds bruto geïndexeerd jaarsalaris beginnen aan € 35.143,54 (A1a-A3a) • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of abonnement woon-werkverkeer) • Een soepele verlofregeling • Maximale mogelijkheden voor persoonlijk ontwikkeling • tot 18 jaar relevante werkervaring toe te voegen aan de anciënniteit.

Interesse: Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functieomschrijving en de verdere procedure vindt u in de informatiebrochure hieronder of kan u opvragen via solliciteren@zele.be

Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 6 februari 2015 (datum poststempel telt). Schriftelijke sollicitaties dient u te richten t.a.v. College van Burgemeester en schepenen —Markt 50 — 9240 Zele.

Voor de informatiebundel met het inschrijvingsformulier, klik hier.

Prijs drinkwater blijft ongewijzigd in 2015

In 2015 houdt De Watergroep haar tarieven voor de levering van drinkwater ongewijzigd. Voor de klanten in Oost-Vlaanderen betekent dit dat de vaste vergoeding voor standaard verbruik behouden blijft op 53,19 euro per wooneenheid. Het tarief voor drinkwater voor standaard verbruik bedraagt nog steeds 2,12 euro per kubieke meter.

Nieuwe uitleenreglementen vanaf 1 maart 2015

Vanaf 1 maart gaan de nieuwe reglementen voor het gebruik van materiaal en accommodaties van kracht. Het uitlenen van materiaal blijft gratis wanneer de verenigingen het materiaal zelf ophalen en terugbrengen. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd als het gemeentepersoneel het uitgeleende materiaal dient te leveren, plaatsen en opnieuw op te halen. Bij het gebruik van de gemeentelijke zalen zal er voortaan niet langer met een dagprijs gewerkt worden, maar zal het tarief berekend worden per dagdeel (voormiddag, namiddag of avond). Klik hier voor de nieuwe reglementen en aanvraagformulieren. Meer info via uitleendienst@zele.be.

Inschrijvingen in het kleuteronderwijs (geboren in 2013)

Op 19 januari 2015 start de inschrijvingsperiode voor kinderen geboren in 2013 die een broer of zus hebben die al naar dezelfde school gaat én voor kinderen van personeel van de school geboren in 2013. Deze kinderen kunnen rechtstreeks inschrijven in school tot en met 6 februari (12u00). Daarvoor dienen de ouders eerst een afspraak te maken met de directie.
Alle andere kinderen die nog geen broer of zus hebben in dezelfde school, dienen te wachten tot de aanmeldingsperiode die start op 23 februari 2015.
Voor meer info, klik hier.

Percelen te koop woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg

Er zijn nog enkele percelen te koop van fase 2 van het woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg. Daarnaast is er nog één perceel te koop uit fase 1 van het woonproject (perceel 51) Klik hier voor meer informatie en prijzen over de resterende percelen. Wie interesse heeft als kandidaat-koper, kan contact opnemen met de dienst grondgebiedszaken (1e verdieping gemeentehuis, 052/45 98 40).

Uitslag Kloddelot

Klik hier voor de uitslag van de trekking van 't Kloddelot, de eindejaarsactie van Unizo Zele en Feeërie vzw. De prijzen dienen afgehaald worden voor 28 februari 2015 in het KBC Kantoor, De Deckerstraat 5.

OPROEP VOOR DE ZELENAAR

- Wedstrijd: “Neem een selfie op een herkenbare plaats in Zele”

In 2015 zal er een wedstrijd in De Zelenaar lopen waarbij we je vragen om een originele selfie te nemen met een bekende plaats en/of gebouw in Zele op de achtergrond. De meest originele inzending zal beloond worden met een waardebon van € 20,00, te spenderen bij de Zeelse handelaars. De foto mag doorgestuurd worden naar dezelenaar@zele.be en dient vergezeld te zijn van een leuke titel waarbij de bekende plaats of het gebouw aangeduid wordt met een hashtag (#). Bijvoorbeeld: “Team X poseert bij het #gemeentehuis”. Deadline voor editie maart-april: 23 januari

- “Zelenaar in de kijker”

Ken jij iemand die het verdient om eens in de bloemetjes gezet te worden? Laat dit dan nu weten aan de redactie van De Zelenaar via dezelenaar@zele.be. Stuur ons een foto en een leuke motivatie en wie weet krijgt de persoon in kwestie binnenkort alle aandacht die zij/hij verdient dankzij een artikel in De Zelenaar! Deadline voor editie maart-april: 23 januari!

Twijfel niet en bezorg ons vandaag nog jullie inzendingen!

50 jaar Turkse migratie

Naar aanleiding van '50 jaar Turkse mirgratie' hebben UTV (Unie Turkse Verenigingen) en Kardelen vzw een reizende tentoonstelling samengesteld: 'Miras' (= 'erfgoed' in het Turks). De tentoonstelling komt binnenkort naar Zele en geeft een rijk en genuanceerd beeld van de migratiegeschiedenis aan de hand van persoonlijke getuigenissen van o.a. Zeelse migranten en historische informatie.

De expo loopt van 17 januari tot 31 januari, grotendeels in het Henri Van Daelecentrum (Lokerenbaan 43) en deels in De Wiek (Dendermondebaan 8) in samenwerking met de gemeente Hamme en onder leiding van de Erfgoedcel Land van Dendermonde. Klik hier voor meer informatie.

Taalmama's op zoek naar Nederlandstalige mama's

Sinds begin 2013 organiseert het gemeentebestuur regelmatig lessen Nederlands voor Turkstalige mama‘s. Om hun Nederlands te oefenen willen zij graag samen met Nederlandstalige vrouwen een naaicursus ’rokjes maken‘ volgen.
Er staan 2 cursussen gepland:
- Van 19 januari t.e.m. 12 februari
- Van 2 maart t.e.m. 26 maart
De cursussen gaan door op maandagnamiddag van 13u15 tot 15u45 en op donderdagvoormiddag van 08u45 tot 11u15 in Dienstencentrum De Welle - Koevliet 3 onder leiding van Mariette, een ervaren naaister (deelname: € 8,00).

Meer info: Christel Immegeers (052/45 99 70 - christel.immegeers@zele.be) of Miek Laget (052/45 68 56 - miek.laget@ocmwzele.be).

Inschrijving Roparun 24 mei 2015


Het nieuw thema van Roparun luidt: 'Zele zet licht op groen voor Roparun'. Ga dus alvast op zoek naar groene kledij of verlicht je huis met groene ledlichtjes tijdens de nacht van 24 op 25 mei 2015!

Wie iets wil organiseren op het openbaar domein voor Roparun kan het inschrijvingsformulier hier downloaden. Inschrijven kan tot 4 februari 2015 door het formulier te bezorgen aan Toon Van Cauteren, gemeentehuis, Markt 50 of door het door te mailen naar toon.vancauteren@zele.be.

Gezocht: vrijwilligers voor het zwerfkattenproject

In 2014 werd het zwerfkattenproject opgestart om de overlast die veroorzaakt wordt door zwerfkatten te verminderen. Het project zorgt ervoor dat de zwerfkatten worden gevangen en naar de dierenarts gebracht worden voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Daarna worden de katten terug uitgezet. Het zwerfkattenproject is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om hen te vervoegen. Als dierenliefhebber sta je in voor het wegbrengen van de katten naar de dierenarts en het weer uitzetten van de behandelde dieren.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de milieudienst, 052/45 98 44, milieu@zele.be. 

Sport-, jeugd- en cultuurdienst naar De Wiek

Vanaf heden vind je de sport-, jeugd- en cultuurdienst in het nieuwe gemeenschapscentrum De Wiek, Dendermondebaan 8 in Zele.

Openingsuren:
Maandag: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 19u30
Dinsdag: 9u00 - 13u00
Woensdag: 9u00 - 12u00
Vrijdag 9u00 - 12u00
Donderdag gesloten. 

Elektriciteitsschaarste

Momenteel is er heel wat te doen rond de mogelijke elektriciteitsschaarste deze winter. Het is helemaal niet zeker of deze er effectief ook zal komen. De federale overheid heeft een reeks maatregelen genomen om een schaarste te voorkomen, waarbij als allerlaatste stap een afschakelingsplan in werking kan treden. Als iedereen het energieverbruik maximaal beperkt, kunnen we een stroomtekort vermijden. Via enkele simpele energietips kan je helpen vermijden dat de dreigende elektriciteitsschaarste effectief afschakelingen tot gevolg heeft. Meer informatie en energiebesparende tips vind je hier.

Gemeente Zele zoekt ideeën voor groene stroom in centrum

In het beleidsplan van de gemeente is de intentie voor het creëren van een ’groene stroom‘ geformuleerd. Het gemeentebestuur wil deze groene stroom tot stand brengen om het centrum van de gemeente Zele te verfraaien.

 

De ’stroom‘ staat voor samenhang, continuïteit. Groen staat voor duurzaamheid, een aantrekkelijker beeld, een hogere belevingswaarde. Het gemeentebestuur wil een proces van visievorming op gang brengen en schakelt hiervoor een extern studiebureau in.  Het studiebureau Blauwdruk heeft ervaring in stadsontwikkeling op het niveau van een middelgrote gemeente en zal onder andere de Zandberg, Kouter en het marktplein een make-over geven. We willen de Zeelse inwoners, horeca en verenigingen mee betrekken in het proces om de centrumstraten en de omgeving van het gemeentehuis aantrekkelijker te maken. Daarom roepen we jullie op om zoveel mogelijk ideeën aan te brengen voor deze 'groene stroom' zodat we het centrum gezelliger en aangenamer kunnen maken.

Ideeën kunnen gericht worden aan de dienst lokale economie via economie@zele.be.

 

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur