Gemeente Zele
Nieuws
Kan u deze nieuwsbrief moeilijk lezen? Bekijk hem dan online!

Nieuwsbrief oktober 2011

Zele krijgt een Meiersberg

Voor de verkaveling in de Kouterbosstraat was het gemeentebestuur op zoek naar een passende naam en vroeg daarvoor het advies van de cultuurraad en de dienst bevolking. De cultuurraad stelde “Smeijersbergh” voor maar ook Meiersberg behoort tot de mogelijkheden, aangezien in de topografische kaarten verwezen wordt naar de “berg van de Meier”. Het college heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de naam Meiersberg goed te keuren.

Gemeente koopt nieuwe kaders en deksels voor inspectieputten en rioolkolken

Het gemeentebestuur organiseerde een prijsvraag voor het aankopen van kaders en deksels voor inspectieputten en rioolkolken. De opdracht wordt toegekend aan de firma Fondatel Lecomte uit Seneffe voor een bedrag van 13 068 euro.

Zelenaars helpen zwaluwnesten in stand te houden

Het gemeentebestuur geeft een gemeentelijke premie aan mensen die bewoonde zwaluwnesten helpen instandhouden. De toelage varieert van 25 tot 50 euro per jaar, afhankelijk van het aantal nesten en moet aangevraagd worden tussen 15 mei en 15 juli.

Dit jaar dienden maar liefst 40 Zelenaars een aanvraag in, die samen 1162,50 euro uitbetaald kregen.

Meerkost werken Dendermondebaan door bodemverontreiniging

De firma Audebo, die momenteel de wegen-en rioleringswerken uitvoert op de Dendermondebaan, heeft een langsdrainage moeten plaatsen ter hoogte van de bodemsaneringszone van Friswit. De meerkost bedraagt 57 062 euro. De bijkomende werken zouden het verloop van de werken echter niet vertragen.

Gemeente koopt nieuwe aanhangwagen en bijkomende dranghekkens

Het gemeentebestuur besliste om een nieuwe aanhangwagen aan te kopen voor het opbergen van de feesttent. Ook bleken bijkomende dranghekkens nodig. Voor deze aankopen wordt respectievelijk 7 171 euro en 2661 euro uitgetrokken.

Vernieuwing bewegwijzering Groene boorden van Zele

Voor de bewegwijzering van de fietsroute Groene boorden van Zele moeten nieuwe bordjes aangekocht worden. De firma Baert en Zonen maakte een offerte op voor 1311,16 euro inclusief BTW. Het college ging akkoord met deze offerte.

Aankoop nieuwe ziekenwagen

Voor de aankoop van een nieuwe ziekenwagen werd een bestek opgemaakt. De aankoop wordt geraamd op 139 999, 99 euro, inclusief BTW. Voor deze opdracht wordt een zogenaamde onderhandelingsprocedure met bekendmaking opgestart.

Nieuwe Mina –werkers

In het kader van de milieuconvenant met de Vlaamse overheid kan Zele beroep doen op 2 voltijdse krachten die instaan voor het onderhouden van bermen, het onkruidvrij houden van verhardingen, het maaien en van wegels, edm. De gemeente werkt hiervoor samen met Spoor II. Het maximumbedrag dat aan Zele kan toegekend worden bedraagt 24.800 euro.

Nacht van de duisternis

Op 15 oktober ’11 organiseert Eandis opnieuw ‘De nacht van de duisternis’. Een nacht waarin de problematiek rond lichthinder, lichtvervuiling en energieverspilling onder de aandacht gebracht wordt. Het gemeentebestuur Zele neemt deel aan de Nacht van de Duisternis en zal aan Eandis opdracht geven om de monumentverlichting te doven.

Vernieuwen ramen raadzaal

Het gemeentehuis wordt momenteel volop verbouwd. Samen met de benedenverdieping is het wenselijk dat ook de ramen in de raadzaal vernieuwd worden. De kostprijs hiervoor bedraagt 40.001,89 euro.

Aankoop van een smeltketel voor gietasfalt

Voor de aankoop van een smeltketel voor gietasfalt werd een bestek opgemaakt en een prijsvraag georganiseerd. De meest voordelige bieder, Mobilat NV uit Brugge diende een offerte in voor 35.695 euro inclusief BTW.

Aankoop kunststof vaten en schaarhek

Voor het vervoeren van vloeibare stoffen is het wenselijk dat er een aantal kunststof vaten met deksel aangekocht worden. Ook voor een schaarhek dat kan gebruikt worden voor het signaleren van werken op de openbare weg werd prijs gevraagd. Voor beide aankopen samen wordt 271 euro voorzien.

Aankoop sorteergrijper voor de bandenkraan

Voor de bandenkraan moet een nieuwe sorteergrijper voorzien worden. De firma Van Haute Landbouwmachines diende als enige een offerte in ten bedrage van 7 139 euro. Het college stemde in met deze aankoop.

 
U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft ingeschreven via de website van de gemeente Zele. U kan zich ten alle tijde uitschrijven of uw gegevens wijzigen. Gemeente Zele respecteert uw privacy.